Tweet
Deel
Stuur

× 

BIL BEHEREN INVESTEREN

Ontwerp en uitvoering van het model en de instrumenten die nodig zijn voor het gegevensbeheer.

Gegevensbeheer is een terugkerend onderwerp onder bedrijfsleiders in alle sectoren, waaronder de financiële dienstverlening. BIL Manage Invest (BMI), de beheerder van beleggingsfondsen van Banque Internationale à Luxembourg (BIL), is zo'n speler.

Context

Alain Bastin, de CEO van BMI, begrijpt hoe cruciaal gegevenskwaliteit kan zijn in deze sector en dat gegevensbeheer daarom een van de belangrijkste elementen is die de groei van het bedrijf ondersteunen. BMI heeft samengewerkt met Micropole Luxemburg, een leider op het gebied van gegevensbeheer, om het model en de instrumenten die nodig zijn voor het beheer van haar gegevens te ontwerpen en te implementeren. 

Alain Bastin, CEO en hoofd direct toezicht op IT-activiteiten bij BMI, legt uit waarom een dergelijk initiatief een game changer is:

Alain Bastin, CEO

In de afgelopen jaren zijn in de sector steeds meer voorschriften van kracht geworden, met als gevolg een toename van de rapportage aan de toezichthouders. Het is duidelijk geworden dat deze activiteiten een regelgevingsrisico inhouden als de gegevens niet correct zijn, en dat het uitvoeren van deze activiteiten pure kosten met zich meebrengt die niet kunnen worden doorberekend aan onze cliënten of beleggers.

Intussen is de concurrentie hevig geworden en is groei van het bedrijf met beheersing van de kosten geen optie, maar een noodzaak voor ons voortbestaan. Dit vereist een uitgebreide herziening van alle processen en workflows en de garantie dat deze allemaal schaalbaar zijn met een beperkte wijziging van de operationele configuratie.

- Alain Bastin
CEO en verantwoordelijk voor het directe toezicht op de IT-activiteiten bij BMI
Waarom Micropole Luxemburg?

Alain Bastin sprak ook over de redenen waarom BIL Manage Invest besloot specifiek met Micropole te werken voor zijn gegevensbeheerproject:

Alain Bastin, CEO

BMI had in het verleden al met Micropole gewerkt aan de implementatie van een portefeuillebeheersysteem en bij deze gelegenheid toonde Micropole haar vermogen om te luisteren en haar kennis van onze sector.

We wisten ook dat Micropole al enkele jaren samenwerkte met de BIL Group. We namen natuurlijk contact met hen op om onze gegevensuitdagingen te bespreken. We waren onder de indruk van de expertise van Micropole en hun vermogen om snel onze behoeften te begrijpen en een model voor te stellen met tools die zijn aangepast aan de omvang van ons bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met onze groeiplannen.

Het was ook belangrijk voor ons om het project op een menselijke schaal te houden, d.w.z. idealiter met één enkel bedrijf te werken. Micropole heeft alle nodige expertise in huis: bedrijfsanalyse, data-architectuur, datamodelontwerp, data-integratie, front-end, eindrapportage met dynamische dashboards en geautomatiseerde rapporten, om nog maar te zwijgen van de tools en concepten die ons in staat stellen robuuste data governance op lange termijn op te zetten.

- Alain Bastin
CEO en verantwoordelijk voor het directe toezicht op de IT-activiteiten bij BMI

Diensten

Uitdagingen voor Micropole tijdens het gegevensbeheerproject bij BMI

Quentin Pirmez, directeur bij Micropole Luxemburg, herinnert zich enkele van de uitdagingen waarmee het Micropole-team werd geconfronteerd tijdens het gegevensbeheerproject bij BMI.

1. Denk groot, begin klein

Zoals bij elk ander project, is het bij gegevensbeheer uiteraard belangrijk ambitieuze doelen te stellen. Maar ambitieuze doelen stellen betekent niet dat je halsoverkop in een enorm project moet springen, in de hoop alles in één keer te revolutioneren.

Tegenwoordig mislukken veel gegevensbeheerprojecten hierdoor en omdat mensen meer afbijten dan ze kunnen kauwen. Maar dat veel projecten mislukken betekent niet dat ambitieuze doelstellingen niet kunnen worden bereikt. Er is geen "wondermiddel", omdat gegevensbeheer vele gebieden bestrijkt en er geen onmiddellijke oplossing bestaat. De oplossing kan echter worden gevonden door een zorgvuldige analyse.

De strategie die wij bij BMI hanteerden was om ons eerst te richten op een van de belangrijkste elementen van de waardeketen: de klant. Aangezien de klant het uitgangspunt is voor veel bedrijfsprocessen, was het bereiken van een duidelijke definitie van "wat is een klant" voor BMI een eerste vereiste voor het vaststellen van de relevante informatie die moet worden verzameld en gemodelleerd gedurende de gehele levenscyclus. Toen de klant eenmaal duidelijk was gedefinieerd en gemodelleerd, konden we overgaan tot de volgende elementen: fondsen en andere specifieke functies (zoals portefeuillebeheer, risicobeheer, compliance, juridisch, financieel, enz.)

Elk van deze business cases werd opgesplitst in kleinere deliverables (zoals het enterprise data model, data dictionary, data flow, rapportage, enz.

Dit Chinese spreekwoord illustreert de manier waarop wij gegevensbeheer benaderen:

"Een reis van duizend mijl begint altijd met een eerste stap.

2. Inzicht in de bedrijfsprocessen helpt bij het bepalen van de relevante gegevens die moeten worden verzameld

Terwijl bedrijfsprocessen de "motoren" van het bedrijfsleven zijn, kunnen gegevens worden gezien als de "brandstof" die de motoren in staat stelt waarde te leveren. De twee zijn nauw met elkaar verbonden en het is onmogelijk om de een zonder de ander te beschouwen als het gaat om gegevensbeheer. Zelfs met de beste "motor", zonder "brandstof" of met slechte "brandstof", zult u minder ver en langzamer komen dan de concurrentie.

Bij Micropole Luxemburg hebben we ervaring met dit soort projecten, met name in de fondsensector. Dankzij de expertise die we tijdens onze verschillende missies hebben opgedaan , konden we de operationele processen van BMI snel begrijpen en analyseren, zodat we gemakkelijk de relevante informatie konden identificeren die moest worden verzameld, gemodelleerd en geïntegreerd.

Project

3. De basis leggen voor goede praktijken in gegevensbeheer

Data governance wordt vaak over het hoofd gezien als onnodig, te abstract of ingewikkeld. Een gebrek aan effectief gegevensbeheer garandeert maar één ding: gegevens van slechte kwaliteit. Zonder data governance is het moeilijk om het enterprise data model in de loop der tijd te ontwikkelen en een goede datakwaliteit te garanderen. Zoals gezegd, aangezien gegevens de "brandstof" zijn voor bedrijfsprocessen, zal een slechte gegevenskwaliteit ook leiden tot minder efficiënte bedrijfsprocessen en een lagere kwaliteit van de dienstverlening. 

Een van de instrumenten voor gegevensbeheer die wij bij BMI hebben ingevoerd is het gegevenswoordenboek, dat de inhoud, het formaat en de structuur van de gegevens beschrijft. Dankzij dit instrument zijn wij geleidelijk overgegaan tot het opstellen van individueel beleid inzake gegevenskwaliteit, toegang, beveiliging, vertrouwelijkheid en gebruik, alsmede tot het vaststellen van de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van dit beleid en het toezicht op de naleving ervan.

Aan het begin van het project lijkt de invoering van dit soort instrumenten tijdverlies, maar wij realiseerden ons al snel dat het zonder deze instrumenten zeer ingewikkeld is om de duurzaamheid van het model en de kwaliteit van de gegevens te waarborgen.

4. "Privacy by design

Vandaag de dag is het onmogelijk een gegevensbeheerproject te starten zonder rekening te houden met gegevensbescherming en in het bijzonder met de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming (zoals de RGPD).

Bij BMI hebben we het principe van "Privacy by Design" vanaf het begin van de gegevensverwerking toegepast. Zo is alle persoonlijk identificeerbare informatie (PII) gescheiden op een manier die het gemakkelijk maakt om de rechten van mensen te beheren, zoals toegangsrechten, het recht op wissen, het recht om gegevens bij te werken...

In het kader van de gegevensbescherming hebben wij ook gezorgd voor gegevensbeveiliging door de toegang tot gegevens te beperken op basis van het rolniveau van de gebruiker. Daartoe hebben wij een toegangsbeheermatrix opgesteld die bepaalt welke gebruikersrol toegang heeft tot bepaalde soorten gegevens. Deze matrix zorgt ervoor dat de gegevens veilig zijn en alleen toegankelijk wanneer dat nodig is.

5. de technologie moet het bedrijfsproces ondersteunen 

Het gebruik vangeavanceerde technologische instrumenten in een project is gebruikelijk. Er is evenveel software als er gebieden in gegevensbeheer zijn (tools voor gegevensbeheer, gegevensmodellering, gegevensintegratie, gegevensopslag, gegevenskwaliteit, gegevensrapportage...). Sommige tools bestrijken verschillende gebieden van gegevensbeheer, terwijl andere slechts één specifiek aspect behandelen.

Daarom is het niet gemakkelijk de weg te vinden in deze jungle. Vaak richt de keuze van het instrument zich op een specifieke behoefte en voorziet het in die behoefte, maar niet noodzakelijkerwijs in de hele waardeketen. Dit is niet noodzakelijk een slechte zaak, maar in sommige gevallen zal meer tijd en geld worden besteed aan het aanpassen van de software aan het probleem in plaats van zich te concentreren op het begrijpen van het probleem.

Feit is dat technologie een uitstekende hefboom is om gegevensbeheerproblemen doeltreffend aan te pakken, maar de keuze van een dergelijk instrument moet weloverwogen gebeuren, waarbij de tijd moet worden genomen om de prijzen, voor- en nadelen van elk instrument te vergelijken. Software zonder inzicht in het onderliggende model kan op lange termijn niet werken. Bij BMI hebben we de bestaande tools geanalyseerd en de beste keuze aanbevolen in termen van implementatietijd, kosten en onderhoud.

Conclusie

Projecten op het gebied van gegevensbeheer en -governance krijgen een slechte reputatie, omdat ze duur zijn en de eerste resultaten niet altijd tastbaar zijn. Met BMI hebben we echter laten zien dat hetmogelijk is om dit soort projecten op een agile manier aan te pakken met concrete deliverables die snel bruikbaar zijn en geleidelijk de uitvoering van bepaalde bedrijfsprocessen verbeteren, terwijl de kosten onder controle blijven .

Wij hebben altijd nagedacht over brandstof en het model ontworpen rond de relevante gegevens en bedrijfsprocessen. Dit stelt ons in staat kwaliteitsgegevens te integreren die kunnen worden gebruikt voor nauwkeurige rapportage aan het management en de buitenwereld. Het doel is om gegevens te blijven gebruiken om nieuwe inzichten te genereren die de productiviteit van elke business line zullen verhogen in termen van analyse en bedrijfsmonitoring.

Het is duidelijk dat gegevens van vitaal belang zijn voor de dagelijkse activiteiten van een organisatie, maar het is ook een troef in die zin dat organisaties erin moeten investeren om waarde te creëren en concurrerend te blijven. 

Tot slot herinnert Quentin ons eraan dat :

De uitvoering van een datastrategie via dit soort projecten is alleen mogelijk dankzij een sterke mobilisatie van de Business & IT-teams. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het hele BMI-team te bedanken dat zoveel tijd en energie aan dit project heeft besteed.

- Quentin Pirmez
Directeur

En een speciaal woord van dank aan Nesrine André, BI Consultant bij Micropole Luxemburg, en Florian Hognon, Application Software Engineer bij BMI, voor hun harde werk op het gebied van bedrijfsanalyse en ontwikkeling, waardoor dit project een succes werd.

Wilt u weten wat gegevensbeheer voor uw bedrijf kan betekenen?

Laten we samen innoveren
Wilt u weten wat gegevensbeheer voor uw bedrijf kan betekenen?