Deel op twitter
Tweet
Delen op linkedin
Partage
Delen via e-mail
Envoie

× 

john cockerill logo

John Cockerill's digitale transformatie

Om aan haar veranderende behoeften te voldoen, deed de industriële groep een beroep op de expertise van Micropole om het besluitvormingsproces, de projectopvolging en de algemene prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Gegevens gecentreerd op een platform voor nog betere prestaties

De missie van de John Cockerill Group bestaat erin te beantwoorden aan de behoeften van de tijd en is georganiseerd rond zes grote activiteitensectoren, waaraan de bedrijfssector moet worden toegevoegd. Dit impliceert zeer belangrijke interne technische en technologische ontwikkelingen, waarvoor het rendement van de investering uiterst belangrijk is.

Vanuit een meer financieel oogpunt betekent het feit dat CMI ongeveer honderd juridische entiteiten heeft, bovendien dat zij deze in de loop van maanden en jaren zeer nauwlettend moet volgen. Daarom was het van essentieel belang te beschikken over systemen die dit toezicht in real time mogelijk maken.

L’aspect analytique a joué un rôle central dans cette transformation car il est essentiel quand on possède de la data, d’en tirer profit. Pour les accompagner dans le projet, Micropole a joué un double rôle : d’une part, en support des équipes IT de CMI pour amener toute la compétence et connaissance technologique, mais aussi en support du métier pour amener la bonne façon d’exploiter cette technologie et de la mettre en œuvre pour attendre les objectifs.

john cockerill gebouw van boven

Het project

CMI is een groep van meer dan honderd entiteiten. Daarom moeten de cijfers elke maand worden geconsolideerd (begrotingen, ramingen, kasposities) voor het management. Voorheen was dit proces, ook al was het goed ingeburgerd, voornamelijk handmatig met veel hercodering. Daarom was het noodzakelijk om naar een andere fase over te gaan en de IT-instrumenten te moderniseren.

Micropole hielp CMI daarom om alle beschikbare gegevens te centraliseren op een SAP technologisch platform, om zo automatisering, flexibiliteit, consistentie en transparantie te verkrijgen voor alle SAP en niet-SAP entiteiten.

De tijd die voorheen nodig was om deze handmatige processen te beheren, wordt nu besteed aan meer bedrijfsrelevante activiteiten.

gérard purnode cio john cockerill

Waarom Micropole?

Micropole heeft de dubbele eigenschap het technologische platform dat wij implementeren, SAP, te beheersen, maar ook een uitstekende kennis van onze business.

- Gérard Purnode
IOC CMI Groep

De toekomst van het bedrijfsleven ligt in gegevens.

Technologische oplossingen

VERSNEL MET ONS
Ben je gepassioneerd door data?