Deel
Tweet
Deel

Legale voorwaarden

Deze website wordt gepubliceerd door Micropole S.A.

Société anonyme à directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 297 895,25 EUR RCS Nanterre sous le numéro 341 765 295 Siège social : 91/95 rue Carnot, 92300 Levallois-Perret, France Email : info@micropole.com Tel: +33 (0)1 74 18 74

Publicatie

Directeur publicatie: Christian Poyau (voorzitter en CEO)

Verantwoordelijk voor de publicatie: Muriel Huriot, directeur Transformatie en Klantervaring.

Hosting

De website https://www.micropole.com wordt gehost door: naam van de herborist

Adres

tel

Intellectueel eigendomsrecht

Micropole is de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten van de site.

Alle elementen waaruit de site bestaat, met name de teksten, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, foto's, databanken, geluiden, video's en software, zijn eigendom van Micropole of van derden die Micropole toestemming hebben gegeven deze op de site te gebruiken en te reproduceren.

Toegang tot de Site geeft u geen intellectuele eigendomsrechten op de Site en al zijn onderdelen. Elke reproductie, weergave, gebruik, verspreiding, publicatie, aanpassing of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van de site en zijn werken door welk procédé dan ook en op welke drager dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Micropole, is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De rechten om de site te gebruiken worden door Micropole uitsluitend in digitale vorm verleend voor het bekijken van de geraadpleegde pagina's, op persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve basis. Reproducties, op een papieren of elektronische drager, van de genoemde Site en van de daarin gereproduceerde werken zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij voorbehouden zijn voor strikt persoonlijk gebruik met uitsluiting van elk gebruik voor reclame en/of commerciële doeleinden en dat zij voldoen aan de bepalingen van artikel L.122-5 2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en op voorwaarde dat de site http://www.micropole.com uitdrukkelijk als bron wordt vermeld en dat wordt vermeld dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn. Elk ander gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Micropole.

Merkenrecht

Het merk Micropole, de naam van de door de Micropole Group aangeboden producten of diensten, alsmede de logo's bij deze merken op de site zijn in principe geregistreerde merken of handelsmerken van Micropole of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven.

Ook andere merken mogen worden vermeld. Ze worden door Micropole gebruikt met toestemming van de eigenaar of als eenvoudige aanduiding van bestaande producten of diensten.

Elke reproductie, nabootsing of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze merken of logo's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Micropole of hun respectieve eigenaars is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht die wordt bestraft door de artikelen L. 713-2 en L. 713-3 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Credits

  • Ontwerp en productie: Ad-Vise
  • Art Direction: Ad-Vise
  • Foto's: Fotolia - Shutterstock - Unsplash - Pixabay

 

Gebruiksvoorwaarden

U bent momenteel verbonden met de publieke website van Micropole. De informatie en inhoud gepubliceerd op deze website zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en uw toegang tot en gebruik van deze website houdt aanvaarding in van alle genoemde algemene voorwaarden.

Het doel van deze website is de structuur van Micropole, haar diensten en haar financiële informatie te presenteren. Ondanks de inspanningen van Micropole kan niet worden gegarandeerd dat deze site vrij is van onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen. De Micropole site bevat links naar andere websites voor het gemak van de gebruiker. De inhoud van deze sites staat niet onder controle van Micropole en impliceert geen enkele verantwoordelijkheid of goedkeuring van Micropole. De Micropole-website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Micropole. Deze algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht en moeten in overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd. Eventuele gerechtelijke stappen tegen Micropole moeten in Frankrijk worden ondernomen.

Vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens

Berichten die via het Internet naar Micropole worden gestuurd, kunnen op dat netwerk worden onderschept. Totdat zij de Micropole-site bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Bezoekers van de site wordt daarom aangeraden ervoor te zorgen dat zij geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie vrijgeven. Bovendien kan de vermelding van de herkomst van de door deze site ontvangen elektronische berichten worden vervalst. Bijgevolg moeten bezoekers die dergelijke informatie aan Micropole willen meedelen, gebruik maken van de postdienst.
Laten we samen innoveren
BENT U DATA VLOEIEND? (70)